Adatvédelmi politika

2015. május

Ez az adatvédelmi politika a jelen weboldal, továbbiakban "a weboldal" tartalmára vonatkozik.
Ezért arra kérjük, hogy olvassa el figyelmesen ezt a dokumentumot, amely az ön által jelentkezési rendszerünkön keresztül számunkra eljuttatott személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának a módjait ismerteti. A jelentkezési rendszer használatával és/vagy az adatszolgáltatással kifejezi, hogy megismerte és elfogadja a jelen adatvédelmi szabályzatot.
Minden ön által továbbított személyes jellegű adatot a Michelin csoport kezel az ajánlattal kapcsolatban.
A személyes jellegű adatok gyűjtése és feldolgozása a jelen dokumentum és annak az országnak a hatályos jogszabályai szerint történik, ahol a betöltendő állás található, nem pedig az ön lakóhelye szerinti ország jogszabályai szerint.

Személyes adatok gyűjtése:

Az ön által megadott személyes jellegű adatoknak pontosaknak és teljeseknek kell lenniük. A pontatlan, hamis vagy hiányos adatok továbbítása a jelentkezés visszautasítását vonhatja maga után. Szükség esetén a Michelin ellenőrizheti az életrajzban feltüntetett diplomák valódiságát, és szakmai referenciákat szerezhet be a jelöltről (gyakorlatvezető, felettes ...). Ezekre az ön jelentkezésének a feldolgozásához van szükség, továbbá azért, hogy kapcsolatba léphessünk önnel a jelentkezése feldolgozása alatt, hirdetéseket továbbíthassunk önnek, válaszolhassunk a kérdéseire és/vagy további információkat kérhessünk öntől.
Ha ezeket a személyes jellegű adatokat valaki más továbbította ön helyett, és/vagy ha ön egy olyan jelölt személyes jellegű adatait továbbítja, akit be kíván ajánlani, akkor az első esetben ön tiltakozhat az adatfeldolgozás ellen a Michelin által az ön adatainak a megérkezésekor felajánlott lehetőséggel élve. A második esetben önnek meg kell kapnia az illető személy beleegyezését, mielőtt annak bármilyen személyes jellegű adatát továbbítja.

Személyes adatok felhasználása:

Az ön által megadott személyes adatok gyűjtése és felhasználása munkaerőtoborzási valamint a betöltendő állásajánlatokról szóló tájékoztatási eljárásunk keretében történik, azzal a céllal, hogy válaszoljunk az önök kérdéseire, kezeljük az állásértesítéseket, valamint adminisztrációs célból is.
A Michelin csak arra a célra használja fel a személyes adatokat, amelyekre megszerezte azokat. A törvényes keretek között az ön személyes adatai felhasználhatók statisztikai elemzés és jelentés céljára is, például a weboldal látogatottságának a felmérésére.
A Michelin nem gyűjt érzékeny adatokat (faji vagy etnikai, politikai, filozófiai vagy vallási, szakszervezeti hovatartozásra, vagy egészségi állapotra, illetve szexuális életre vonatkozó információkat), kivéve olyan esetekben, amikor annak az országnak a törvénye, amelyben a betöltendő állás van, ezt előírja.
A Michelinhez történő munkaerő-felvétel esetén az ön személyes adatai a munkáltató–munkavállaló viszonyban használhatók fel a törvény által szabályozott feltételeknek megfelelően, különös tekintettel az adatok megőrzési idejére.

A személyes adatok továbbítása:

Az önre vonatkozó személyes adatokat csak a Michelin Csoport vállalatának az a személyzetise kapja meg, aki önnel kapcsolatban áll, és ha ön beleegyezését adta a Michelin Csoport azon vállalatának, ahol a betöltendő állás van, amely nem azonos azzal, amelyre eredetileg jelentkezett. Személyes adatai csak akkor lesznek elérhetők és/vagy továbbíthatók a Michelin Csoport más vállalatai számára, az Európai Unión kívül található vállalatokat is beleértve, ha ön jelentkezésekor ebbe kifejezetten beleegyezett.
Az ön személyes adatai olyan szolgáltatóknak is továbbíthatók, akikkel a Michelin együtt dolgozik.  Ezek a szolgáltatók a feladatuknak megfelelő mértékben férhetnek hozzá az ön adataihoz, de nem oszthatják meg azokat harmadik féllel, és nem használhatják fel más célokra. 
A jelentkezési rendszer webhostingja az Európai Unióban található.  Az Európai Unión kívül lakó személyeknek tudniuk kell, hogy az ehhez a webhostinghoz kapcsolódó adatfeldolgozás az adott feldolgozásra vonatkozó jogszabálynak megfelelően történik. Beleegyezése esetén ön elfogadja a feldolgozás módját.
Ha a jogszabály megköveteli, az ön személyes adatai továbbíthatók a törvény végrahajtásával megbízott szervezeteknek, szabályozó hatóságoknak, kormányügynökségeknek vagy harmadik feleknek.

Megőrzési idő:

Az ön személyes adatai a jelentkezésének a feldolgozásához szükséges ideig kerülnek megőrzésre, illetve a törvényes keretek között –abban az esetben, ha a törvény ennél hosszabb megőrzési időt engedélyez.
Ezek között a keretek között adatai megőrzésre kerülhetnek azzal a céllal is, hogy egy későbbi időpontban újra felvegyük önnel a kapcsolatot, hogy felajánljunk önnek egy olyan állást, ami érdekelheti önt.

Adatai frissítése:

Ön a jelentkezési eljárás során és később is bármikor megtekintheti a profilját, frissítheti azt, vagy megtilthatja annak feldolgozását. Jogai gyakorlásához kérjük, töltse ki a következő űrlapot

Kérdések és a hozzáférési, helyesbítési és törlési jog gyakorlása

Ha kérdése merülne fel, vagy ha gyakorolni kívánja jogai valamelyikét, kérjük, használja a kapcsolatfelvételi űrlapot és forduljon a michelincareers weboldal webmesteréhez.

Az ön által megadott személyes adatok gyűjtése és felhasználása munkaerőtoborzási valamint a betöltendő állásajánlatokról szóló tájékoztatási eljárásunk keretében történik, azzal a céllal, hogy válaszoljunk az önök kérdéseire, kezeljük az állásértesítéseket, valamint adminisztrációs célból is.
A Michelin csak arra a célra használja fel a személyes adatokat, amelyekre megszerezte azokat. A törvényes keretek között az ön személyes adatai felhasználhatók statisztikai elemzés és jelentés céljára is, például a weboldal látogatottságának a felmérésére.
A Michelin nem gyűjt érzékeny adatokat (faji vagy etnikai, politikai, filozófiai vagy vallási, szakszervezeti hovatartozásra, vagy egészségi állapotra, illetve szexuális életre vonatkozó információkat), kivéve olyan esetekben, amikor annak az országnak a törvénye, amelyben a betöltendő állás van, ezt előírja.
A Michelinhez történő munkaerő-felvétel esetén az ön személyes adatai a munkáltató–munkavállaló viszonyban használhatók fel a törvény által szabályozott feltételeknek megfelelően, különös tekintettel az adatok megőrzési idejére.