Használati feltételek

A jelen weboldal létrehozója:

MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 4401. Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15.
fióktelep: 1087. Budapest, Kerepesi út 17.

Magyarország

Telefonszám: (36) 42 502 600 ; (36) 1 459 2600
Fax: (36) 42 502 603
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróságnál nyilvántartott
Cégjegyzékszám : 15-09-062150 Adószám: 11246062-2-15
Közösségi adóazonosító szám: HU11246062

a továbbiakban Michelin

Webhosting:

LINKBYNET

Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
France

Tél : +33 (0)1 48 13 00 00
Fax : +33 (0)1 48 13 31 21

A jelen használati feltételekben szereplő "jelen weboldal" fogalmába a Michelin Csoport valamennyi weboldala beleértendő.

1. PONT: TÁRGY

A jelen feltételek célja, hogy meghatározza, milyen módon bocsátja a Michelin a felhasználók rendelkezésére a jelen weboldalt, továbbá meghatározza azokat a feltételeket, amelyekkel a felhasználók hozzáférhetnek a weboldalhoz és használhatják azt (a felhasználó). A Weboldalhoz való bármely kapcsolódás feltétele a jelen Használati feltételek betartása, miközben a Michelin fenntartja magának a jogot, hogy bármikor frissítse azt. A jelen weboldalhoz való hozzáférés feltétele, hogy Ön elfogadja a jelen Használati feltételeket. Ha Ön nem ért egyet az alábbi feltételekkel, akkor azt tanácsoljuk, hogy ne használja a weboldalt.

2. PONT: A WEBOLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

A Michelin törekszik arra, hogy fenntartsa a weboldal hozzáférhetőségét anélkül, hogy bármi is kötelezné a hozzáférhetőség garantálására. A weboldal elérését megszakíthatjuk karbantartás, frissítés vagy bármely más, különösen műszaki ok miatt. A Michelin semmilyen esetben sem tehető felelőssé az említett megszakításokért és annak a felhasználót érintő következményeiért.
Ön vállalja, hogy nem fér hozzá csalárd módon a weboldalhoz, különösen annak interaktív szolgáltatásaihoz, amennyiben vannak ilyen szolgáltatások.

3. PONT: A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA ÉS HASZNÁLATA

A Michelin a felhasználók rendelkezésére bocsátja a jelen weboldalt, ami lehetővé teszi számukra, hogy megtekintsék a Michelin által felkínált állásajánlatokat, válaszoljanak azokra, vagy közvetlenül elküldjék jelentkezésüket, lehetővé teszi továbbá, hogy a Michelin válaszoljon a felhasználók kéréseire, illetve lehetővé teszi az állásértésítő e-mailek kezelését.

A jelentkezés beadása után –akár saját kezdeményezésre, akár az állásajánlatra adott válaszként történik– a felhasználó az általa megadott e-mail címre 48 órán belül visszajelzést fog kapni jelentkezése megérkezéséről.

Ha a felhasználó jelentkezett egy ajánlatra, vagy saját kezdeményezésre jelentkezést adott be, a Michelin kötelezi magát, hogy reális határidőn belül tájékoztatja a felhasználót jelentkezése kimeneteléről. Ha a határidő leteltével a Michelintől nem érkezett válasz, az azt jelenti, hogy a jelentkezőt nem vették fel. A Michelin azonban fenntartja a jogot, hogy egy későbbi időpontban –max. 2 éven belül– felvegye a kapcsolatot a felhasználóval, abban az esetben, ha a profilja megfelelne egy későbbi ajánlatnak –feltéve, hogy a felhasználó nem kérte a Michelintől az adatai törlését.

A jelen weboldal lehetővé teszi továbbá, hogy azok a felhasználók, akik ezt igénylik, e-mailben értesítést kapjanak a Michelin állásajánlatairól a felhasználó által előre megadott kritériumok szerint.

A felhasználók kötelezik magukat, hogy betartják annak az országnak a szabályait, amelyben a jelen weboldal által rendelkezésükre bocsátott szolgáltatásokat használják, különösen, ami a rágalmazó, sértő, törvénybe ütköző, téves vagy meghamisított dokumentumok beadását illeti, amelyek a közrendbe és a jó erkölcsbe ütköznek, vagy akadályozzák a weboldal informatikai működését.

A Michelin fenntartja magának a jogot, hogy töröljön minden olyan jelentkezést, amely nyilvánvalóan ellentétes a közrenddel és a jó erkölccsel, illetve jogi felelősségre vonja azt a felhasználót, aki a jelen rendelkezésekkel vagy a hatályos törvényekkel és jogszabályokkal szemben álló cselekedetet követ el.

4. PONT: SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A tartalmat (ideértve az adatokat, információkat, illusztrációkat, logókat, márkaneveket és egyéb, a weboldalhoz létrehozott elemeket), amelyek a jelen weboldalon megjelennek vagy elérhetők, szerzői és a szellemi tulajdonhoz fűződő egyéb jogok védik, és a Michelin kizárólagos tulajdonát képezik. A Michelin weboldala tartalmának bármilyen módon történő teljes vagy részleges másolása, bemutatása, adaptálása, megváltoztatása, módosítása, terjesztése, bármilyen eljárásról legyen is szó, jogtalan – egy kizárólagos használatra fenntartott, egyetlen számítógépen tárolt magáncélú másolat kivételével.  A weboldal tartalma előzetes bejelentés nélkül módosulhat, és közzététele bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül történik, és semmiféle kártérítési igény alapját sem képezheti.  A weboldal információit és képeit a © 2015 Michelin szerzői jog védi.  A logók bejegyzett védjegyek.

5. PONT: A DOKUMENTUMOK HASZNÁLATA

A tartalom megváltoztatása vagy módosítása, illetve az engedélyezettől eltérő használata sérti a Michelin vagy harmadik felek tulajdonjogát.
Az alábbi kereteken belül a Michelin feljogosítja Önt, hogy letöltse és terjessze a tartalmat (i), ha a letöltési funkció elérhető, (ii) nem kereskedelmi célra, (iii) jóhiszeműen és (iv) a saját tulajdonú információ, illetve a tartalomban szereplő közzétételi időpont módosítása nélkül, ha ezek az információk meg vannak adva. Az említett jogok semmilyen körülmények között sem értelmezhetők védjegy vagy logó licencbe adásának.

6. PONT: A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A weboldalon közzétett tartalmat „megtekintett állapotban” tesszük közzé bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül.  A Michelin fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa vagy kijavítsa a tartalmat.  A Michelin nem tehető felelőssé azért, ha az internetezők informatikai eszközei elektronikus vírussal fertőződnek meg.  A felhasználó a felelős azért, hogy megtegye az összes megfelelő lépést adatainak és/vagy programjainak a védelme érdekében az Interneten terjedő esetleges vírusfertőzés ellen.  A Michelin semmilyen esetben sem tehető felelőssé –sem szerződésszegés vagy jogsértés alapján, sem bármilyen más jogi alapon– semmilyen véletlenszerű vagy következményes, közvetlen vagy közvetett veszteségért, különösen a weboldal vagy a weboldalon szerzett információ használatából származó pénzügyi vagy kereskedelmi jellegű veszteségért.

7. PONT: E-MAILEK

A Michelinnel e-mail útján történő információcseréhez ki kell tölteni a weboldalon található e-mail űrlapokat.

8. PONT: SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Ön elismeri, hogy adatvédelmi megállapodásunk, a személyes adatokra és a sütik használatára vonatkozó politikánk értelmében felhasználhatjuk információit és személyes adatait. Ön ezennel elfogadja az adatvédelmi megállapodásunkban és a sütik használatára vonatkozó politikánkban foglaltakat.

9. PONT: JÓTÁLLÁS ÉSFELELŐSSÉG

A weboldalon közzétett tartalmat „megtekintett állapotban” tesszük közzé bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül. A Michelin fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa, kijavítsa, megszakítsa és/vagy törölje a tartalmat vagy a weboldalhoz való hozzáférést. A Michelin nem tehető felelőssé azért, ha az Ön informatikai eszközei elektronikus vírussal fertőződnek meg. Ön felelős azért, hogy megtegye az összes megfelelő lépést informatikai eszközeinek a védelme érdekében.

A Michelin, annak alkalmazottai, beszállítói vagy a weboldalon említett partnerei semmilyen esetben sem tehetők felelőssé –sem szerződésszegés vagy jogsértés alapján, sem bármilyen más jogi alapon– semmilyen véletlenszerű vagy következményes, közvetlen vagy közvetett veszteségért, különösen a weboldal vagy a weboldalon szerzett információ használatából származó pénzügyi vagy kereskedelmi jellegű veszteségért.

A weboldal tartalmazhat a Michelin vagy harmadik személyek partneroldalaira mutató egyszerű vagy mély hiperszöveges hivatkozásokat. Ez utóbbi esetben engedélyezni kell a hiperszöveges mélyhivatkozásokat. A Michelinnek nincs ellenőrzése az említett weboldalak fölött, és ezért nem felelős azok elérhetőségéért, relevanciájáért, rendelkezésre állásáért, valamint az ilyen weboldalakon elérhető tartalmakért, hirdetésekért, termékekért és/vagy szolgáltatásokért. Így a Michelin semmilyen módon sem felelős a partnerek weboldalainak eléréséből vagy használatából származó közvetlen vagy közvetett károkért vagy azért, ha az említett weboldalak megsértenek valamely előírást.

10. PONT: ILLETÉKESSÉG ÉS IRANYADÓ JOG

 A weboldallal kapcsolatos bármely vita esetén a Magyar jog az illetékes.